Բարի գալուստ նոր ժամանակների դպրոց

 

 

Հաշվետվություն

Համագործակցություն

Ներքին գնահատում

Աշխատակազմ

Մեր մասին

Դպրոցի պատմությունը

Մեր նվաճումները

Համակարգչային կենտրոն

Մեր գրադարանը

Օգտակար հղումներ

Տեսադարան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 ուս տարվա ներքին գնահատում

Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին
<<Երևանի հ. 181 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ
Ք. Երևան Ա. Բաբաջանյան 4 
(37410)729824, 181dproc@mail.ru 
school181.schools.am
Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար


Դասարանների թիվը

2015-2016 ուստարի

2016-2017 ուստարի

2017-2018 ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)

1 -ին դասարան

9

10

8

նվազում

2-րդ դասարան

7

9

10

աճ

3-րդ դասարան

6

7

9

աճ

4-րդ դասարան

7

6

7

աճ

5-րդ դասարան

7

7

6

նվազում

6-րդ դասարան

6

7

7

փոփոխություն չկա

7-րդ դասարան

6

6

7

աճ

8-րդ դասարան

5

5

6

աճ

9-րդ դասարան

4

5

5

փոփոխություն չկա

Ընդամենը

57

62

65

աճ

Դասարանների թիվը կախված է կոմպլեկտավորման ցուցանիշներից: Դասարանները կազմավորվել են սովորողնորի ընդհանուր թվի միջին թվաբանականի հաշվարկով:

 

Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների՝ սովորողների թիվը ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար


Դասարանների թիվը

2015-2016 ուստարի

2016-2017ուստարի

2017-2018 ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)

1 -ին դասարան

275

313

259

նվազում

2-րդ դասարան

228

270

311

աճ

3-րդ դասարան

178

222

263

աճ

4-րդ դասարան

224

188

215

աճ

5-րդ դասարան

236

222

185

նվազում

6-րդ դասարան

174

238

218

նվազում

7-րդ դասարան

165

177

235

աճ

8-րդ դասարան

145

163

171

աճ

9-րդ դասարան

125

130

158

աճ

Ընդամենը

1750

1923

2015

աճ

Արձանագրվել է աշակերտների ընդհանուր թվաքանակի աճ՝ դա հիմնավորված է 9-րդ դասարանն ավարտած, 4-ից 5-րդ դասարան տեղափոխված և դպրոցի 1ին դասարան ընդունված աշակերտների թվաքանակի փոփոխությամբ: Աշակերտների թվաքանակի աճը պայմանավորված է դպրոցի վարկանիշի բարձրացմամբ, մանկավարժական համակազմի մասնագիտական բարձր հմտությունների դրսևորմամբ:

 

 

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համարՑուցանիշը

2015-2016
ուստարի

2016-2017
ուստարի

2017-2018
ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)

Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ

1750

1923

2015

աճ

Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ

1758

1903

1999

աճ

Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը

59

35

30

նվազում

Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը

51

55

46

նվազում

9-րդ դասարանն ավարտող աշակերտների թիվը ավելի քիչ է, քան 1ին դասարան ընդունվողների թիվը, ինչով և պայմանավորված է ընդհանուր թվի աճը տարեսկզբին: Ընթացիկ ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված աշակերտների թիվը ի համեմատ հեռացածների քիչ է: Հեռացած աշակերտների տեղափոխումը հիմնականում պայմանավորված է ընտանիքների տեղափոխմամբ արտերկիր՝ Ռուսաստան, եվրոպական երկրներ, կամ այլ մարզերի դպրոցներ:

 

 

 

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համարՑուցանիշը

2015-2016
ուստարի

2016-2017
ուստարի

2017-2018
ուստարի

Փոփոխություն ների դինամիկան (աճ կամ նվազում)

Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը

104

108

114

աճ

Ուսուցիչների միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը կամ դրույքաչափը

18,5

19,2

18,8

նվազում

Ուսուցիչների ընդհանուր թվի աճը պայմանավորված է դասարանների թվաքանակի, աշակերտների թվի, կիսվող դասարանների թվաքանակի աճով, միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածության նվազումը՝ ուսուցիչների թվաքանակի աճով: Ուսուցիչների թիվը համապատասխանում է ուսումնական ծանրաբեռնվածությանը:

 

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համարՈւսուցիչների թիվը

2015-2016 ուստարի

2016-2017 ուստարի

2017-2018
ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)

Մինչև 30 տարեկան

21

26

14

նվազում

31-ից 40 տարեկան

15

19

30

աճ

41ից -50 տարեկան

24

24

23

նվազում

51-ից -55 տարեկան

9

9

11

աճ

56 տարեկան և ավելի

35

30

36

աճ

Համակազմում կա տարիքային բնականոն աճ, աշխատողների թվաքանակի նվազումը պայմանավորված է առողջական խնդիրների, այլ աշխատանքի անցնելու պատճառներով: Երիտասարդ ուսուցիչների թվաքանակի աճը պայմանավորված է թափուր տեղերի համար կայացած մրցույթներում առավելապես երիտասարդների ակտիվ մասնակցությամբ, վերջիններիս ժամանակակից տեխնոլոգիաների, մեթոդների տիրապետման իմացությամբ:

 

Աղյուսակ 6. Տվյալներ ուսումնական_հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ


Պաշտոնը

Անունը, ազգանունը,հայրանունը

Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը

Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն

Տնօրեն

Լիլիթ Արեյան Դերենիկի

4 տարի

4 տարի

 

Ուսումնական աշխատանքի գծով տնօրենի տեղակալ

Նաիրա Արայի Մանվելյան

4 տարի

4 տարի

 

Ուսումնական աշխատանքի գծով տնօրենի տեղակալ

Լուսինե Լավրենտի Դավիդյան

5 տարի

20 տարի

 

Ուսումնական աշխատանքի գծով տնօրենի տեղակալ

Կարինե Աղասու Մկրտչյան

 21 տարի

 21 տարի

 

Ուսումնական աշխատանքի գծով տնօրենի տեղակալ

Գայանե Ալբերտի Սահակյան

5 տարի

35 տարի

 

Ուսումնական աշխատանքի գծով տնօրենի տեղակալ

Ինեսա Սամսոնի Սադյան

4 տարի

4 տարի

Մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալ

Մարինե Ռաֆիկի Գալստյան

3 տարի

28 տարի

 

Մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալ

Անահիտ Լոգիկի Կարապետյան

18 տարի

20 տարի

 

Տնտեսական աշխատանք  գծով տնօրենի տեղակալ

Դավիթ Մակիչյան

4 տարի

4 տարի

 

 

Աղյուսակ 7. Տվյալներ ուսումնական.հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ


Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը

Կրթությունը

Հաստատության
խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն

Օֆելյա Բաբայան Ղարիբի

N 181 հիմնական դպրոց, դասվար, արհմիության տեղկոմի նախագահ

Բարձրակարգ

2003թ.

<<Հմուտ ուսուցիչ>>, Ազգային ժողովի պատվո մեդալ

Լուսինե Դավիդյան Լավրենտի

N 181 հիմնական դպրոց, ուսումնական աշխատանքի գծով տնօրենի տեղակալ

Բարձրակարգ

2005թ.

 

Գարիկ Սուքիասյան Վաչագանի

Անհատ ձեռներեց

Բարձրակարգ

2015թ.

 

Լիանա Էդվարդի Գասպարյան

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ` տնտեսագետ

Բարձրակարգ

2015թ.

 

Ներսես Վալիկոյի Մանուչարյան

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ

Բարձրակարգ

2009թ.

ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ

Նարինե Մարքսի Շահբազյան

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի  տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի մատակարար

Բարձրակարգ

2009թ.

 

Լիդա Սարգսի Օխոյան

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի  սոցիալական ապահովագրության առողջապահության և ծրագրերի բաժնի I կարգի մասնագետ

Բարձրակարգ

2011թ.

 

Մանուշակ Մարտինի Ստամբոլցյան

Երևան քաղաքի N 93 մանկապարտեզի տնօրեն

Բարձրակարգ

2011թ.

 

Խորհրդի բոլոր նիստերը անցկացվում են ըստ կանոնակարգի
Կառավարման խորհուրդը վերահսկում, քննարկում և  հավանություն է տալիս

  1. դպրոցի զարգացման ծրագրերին
  2. դպրոցի ներքին կարգապահական կանոններին
  3. հաստիքային և տարիֆիկացիոն ցուցակներին
  4. ամենամյա ծախսերի նախահաշվին
  5. շահույթի բաշխման նախագծին
  6. գույքի օտարման կամ ձեռքբերման աշխատանքներին
  7. հաստատում է տնօրենի կողմից ներկայացրած ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի կարգը
  8. իրականացնում է օրենքով, հիմնադրի կողմից իրեն վերապահված և դպրոցի կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ
Շարունակելի...>>>

 

Երևանի հ. 181 հիմնական դպրոց, 2020թ.