Բարի գալուստ նոր ժամանակների դպրոց

 

 

Հաշվետվություն

Համագործակցություն

Ներքին գնահատում

Աշխատակազմ

Մեր մասին

Դպրոցի պատմությունը

Մեր նվաճումները

Համակարգչային կենտրոն

Մեր գրադարանը

Օգտակար հղումներ

Տեսադարան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայտարարություններ


2019-2020 ուստարի

 

29.08.2019թ

Դպրոցին անհրաժեշտ են հետևյալ առարկաներից ուսուցիչներ համապատասխան ժամաքանակներով

«Ռուսաց լեզու և գրականություն» 3 ուսուցիչ - յուրաքանչյուրը ՝ 16 ժամ

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» 1 ուսուցիչ - 18 ժամ

«Գերմաներեն լեզու» (1 ուսումնական տարի) 1 ուսուցիչ - 8 ժամ

«Մաթեմատիկա» 1 ուսուցիչ - 20 ժամ

«Ֆիզկուլտուրա» 2 ուսուցիչ – 18 և 26 ժամ

«ՆԶՊ» 1 ուսուցիչ -13 ժամ

Դասվար 1 ուսուցիչ -15 ժամ

 

 

 

 

2018-2019 ուստարի

 


Դպրոցին անհրաժեշտ են հետևյալ առարկաներից ուսուցիչներ համապատասխան ժամաքանակներով


 Անգլերեն երկու մասնագետ 12 և 20 ժամով

Կենսաբանություն մեկ մասնագետ 12 ժամով

23.01.19 թ


Դպրոցին անհրաժեշտ են հետևյալ առարկաներից ուսուցիչներ համապատասխան ժամաքանակներով

 

Հայոց լեզու և գրականության մասնագետ երկուական(փոխարինող) 19 և 25 ժամով

Անգլերեն մեկ մասնագետ 12 ժամով

09.01.19 թ


 

Դպրոցին անհրաժեշտ են հետևյալ առարկաներից ուսուցիչներ համապատասխան ժամաքանակներով

 

Հայոց լեզու 26 ժամ

Կենսաքիմիա 20,5 ժամ

Պատմություն 15 ժամ

Անգլերեն 20 ժամ

Ռուսաց լեզու 24 ժամ

Մաթեմատիկա 15 ժամ

Աշխարհագրություն 25 ժամ

Ազգային երգ ու պար 19,5 ժամ

20.09.2018թ

 

 

 

 


 

Երևանի հ. 181 հիմնական դպրոց, 2020թ.