181 հիմնական դպրոց

Հաշվետվություն

Համագործակցություն

Ներքին գնահատում

Աշխատակազմ

Մեր մասին

Դպրոցի պատմությունը

Մեր նվաճումները

Համակարգչային կենտրոն

Մեր գրադարանը

Օգտակար հղումներ

Տսադարան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դպրոցի առաջին կիսամյակի դրամական միջոցների հոսքեր և եկամուտներ ու ծախսեր

9.07.2019թ


 

Եկամուտների ու ծախսերի հաստատված նախահաշվի և փաստացի կատարողականի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ 01.01.2019թ - 31.03.20119թ ...>>>

10.04.2019թ


 

Դրամական միջոցների հոսքերի հաստատված նախահաշվի և  փաստացի դրամական միջոցների հոսքերի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ...>>>

10.02.2019թ


 

Եկամուտների ու ծախսերի հաստատված նախահաշվի և փաստացի կատարողականի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ 01.01.2018թ - 31.12.2018թ ...>>>

 10.02.2019թ


 

 

2018թ եկամուտների ու ծախսերի հաստատված նախահաշվի և փաստացի կատարողականի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ...>>>

26.12.2018թ

2018թ հաստատված նախահաշվի և փաստացի դրամական միջոցների հոսքերի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ...>>>

26.12.2018թ

 

 


 

 

2019 թ.-ի եկամուտների ու ծախսերի նախահաշվի նախնական տարբերակը

19.10.2018թ.


 

 

2018թ 3-րդ եռամսյակի եկամուտների ու ծախսերի հաստատված նախահաշվի և փաստացի կատարողականի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ...>>>

2018թ 3-րդ եռամսյակի դրամական միջոցների հաստատված նախահաշվի և փաստացի դրամական միջոցների հոսքերի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ...>>>

18.10.2018թ


 

 

2018թ. 2-րդ եռամսյակի դրամական հոսքերի հաստատված նախահաշվի և փաստացի դրամական հոսքերի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ ...>>>

2018թ. 1-ին եռամսյակի դրամական հոսքերի հաստատված նախահաշվի և փաստացի դրամական հոսքերի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ ...>>>

 

14.09.2018թ


 

Ներքին գնահատում 2017-2018թ

5.09.2018թ.


 

Հայտարարություն

29.08.2018թ


 

Տեղեկատվություն

28.06.2018թ.


 

Դպրոցի կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝  խորհրդի անվանական կազմը...>>>

06.02.18թ.


 

Դպրոցի կառավարման խորհրդի 11.09.17թ 1 նիստի արձանագրությունից...>>>

15.12.2017թ.

 

 

2016-2017 ուստարվա ներքին գնահատում

5.09.2017թ

 

 

Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին

<<Երևանի հ. 181 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ
Ք. Երևան Ա. Բաբաջանյան 4
(37410)729824, 181dproc@mail.ru
school181.schools.am

 

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Դասարանների թիվը

2014-2015ուստարի

2015-2016 ուստարի

2016-2017 ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)

1 -ին դասարան

7

9

10

աճ

2-րդ դասարան

6

7

9

աճ

3-րդ դասարան

7

6

7

աճ

4-րդ դասարան

7

7

6

նվազում

5-րդ դասարան

6

7

7

աճ

6-րդ դասարան

6

6

7

աճ

7-րդ դասարան

5

6

6

աճ

8-րդ դասարան

5

5

5

աճ

9-րդ դասարան

2

4

5

աճ

Ընդամենը

51

57

62

աճ

Հիմնականում կազմվել են միջին խտություն ունեցող դասարաններ, այդ պատճառով դասարանների թիվը նվազել է, իսկ նախորդ տարիներին դասարանների թիվը միջին խտությունից ցածր է եղել, այդ պատճառով գրանցվել է դասարանների թվի աճ:

 

 

 

Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների՝ սովորողների թիվը ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Դասարանների թիվը

2014-2015 ուստարի

2015-2016  ուստարի

2016-2017ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)

1 -ին դասարան

237

275

313

աճ

2-րդ դասարան

194

228

270

աճ

3-րդ դասարան

219

178

222

աճ

4-րդ դասարան

237

224

188

նվազում

5-րդ դասարան

177

236

222

նվազում

6-րդ դասարան

166

174

238

աճ

7-րդ դասարան

148

165

177

աճ

8-րդ դասարան

139

145

163

աճ

9-րդ դասարան

41

125

130

աճ

Ընդամենը

1558

1750

1923

աճ

 

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար


Ցուցանիշը

2014-2015
ուստարի

2015-2016
ուստարի

2016-2017
ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)

Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ

1558

1750

1923

աճ

Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ

1557

1748

1907

աճ

Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը

42

42

23

նվազում

Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը

43

44

39

նվազում

Նախորդ տարիներում 9-րդ դասարանն ավարտող աշակերտների թիվն ավելի քիչ է, քան առաջին դասարան ընդունվողների թիվը

 

 

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար


Ցուցանիշը

2014-2015
ուստարի

2015-2016
ուստարի

2016-2017
ուստարի

Փոփոխություն ների դինամիկան (աճ կամ նվազում)

Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը

99

104

108

աճ

Ուսուցիչներիմիջինշաբաթականծանրաբեռնվածությունըկամդրույքաչափը

17,0

18,5

19,2

աճ

Քանի որ 2014-15 ուստարում ուսուցիչների թիվը 2013-14 ուստարվա համեմատությամբ նվազել է 9-ով, ուստի միջին շաբաթական ժամային ծանրաբեռնվածությունը աճել է:

 

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար


Ուսուցիչների թիվը

2014-2015 ուստարի

2015-2016 ուստարի

2016-2017 ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)

Մինչև 30 տարեկան

9

21

26

աճ

31-ից 40 տարեկան

16

15

19

աճ

41ից -50 տարեկան

26

24

24

նվազում

51-ից -55 տարեկան

9

9

9

աճ

56 տարեկան և ավելի

39

35

30

նվազում

51 տարեկանից բարձր աշխատողների թվաքանակի նվազումը պայմանավորված է հիմնականում առողջական խնդիրների, թոշակառու տարիքին հասնելու, արտերկիր մեկնելու պատճառներով: Երիտասարդ աշխատակիցների թվաքանակի աճը պայմանավորված է վերջիններիս ժամանակակից տեխնոլոգիաների, մեթոդների  տիրապետման իմացությամբ:

 

 

 

Աղյուսակ 6. Տվյալներ ուսումնական_հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ

Պաշտոնը

Անունը, ազգանունը,հայրանունը

Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը

Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն

Տնօրեն

Լիլիթ Արեյան Դերենիկի

3 տարի

3 տարի

 

Ուսումնական աշխատանքի գծով տնօրենի տեղակալ

Նաիրա Արայի Մանվելյան

3 տարի

3 տարի

 

Ուսումնական աշխատանքի գծով տնօրենի տեղակալ

Լուսինե Լավրենտի Դավիդյան

4 տարի

19 տարի

 

Ուսումնական աշխատանքի գծով տնօրենի տեղակալ

Կարինե Աղասու Մկրտչյան

 20 տարի

 20 տարի

 

Ուսումնական աշխատանքի գծով տնօրենի տեղակալ

Գայանե Ալբերտի Սահակյան

4 տարի

34 տարի

 

Մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալ

Մարինե Ռաֆիկի Գալստյան

2 տարի

27 տարի

 

Մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալ

Անահիտ Լոգիկի Կարապետյան

17 տարի

19 տարի

 

Տնտեսական աշխատանքի գծով տնօրենի տեղակալ

Դավիթ Մակիչյան

1 տարի

1 տարի

 

 

Աղյուսակ 7. Տվյալներ ուսումնական.հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը

Կրթությունը

Հաստատության
խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն

Օֆելյա Բաբայան Ղարիբի

N 181 դպրոց, դասվար, արհմիության տեղկոմի նախագահ

Բարձրակարգ

2003թ.

<<Հմուտ ուսուցիչ>>, Ազգային ժողովի պատվո մեդալ

Լուսինե Դավիդյան Լավրենտի

N 181 դպրոց, փոխտնօրեն

Բարձրակարգ

2005թ.

 

Գարիկ Սուքիասյան Վաչագանի

Անհատ ձեռներեց

Բարձրակարգ

2015թ.

 

Լիանա Էդվարդի Գասպարյան

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ` տնտեսագետ

Բարձրակարգ

2015թ.

 

Ներսես Վալիկոյի Մանուչարյան

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի կրթության, մշակույթի և սպորտի առաջատար մասնագետ

Բարձրակարգ

2009թ.

ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ

Նարինե Մարքսի Շահբազյան

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի գլխավոր մատակարար

Բարձրակարգ

2009թ.

 

Լիդա Սարգսի Օխոյան

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի սոցիալական ապահովագրության առողջապահության և ծրագրերի բաժնի I կարգի մասնագետ

Բարձրակարգ

2011թ.

 

Մանուշակ Մարտինի Ստամբոլցյան

Երևան քաղաքի N 93 մանկապարտեզի տնօրեն

Բարձրակարգ

2011թ.

 

Կառավարման խորհուրդը մասնակցում, աջակցում,վերահսկում, հավանություն է տալիս

 1. դպրոցի զարգացման ծրագրերին
 2. հաստիքային և տարիֆիկացիոն ցուցակներին
 3. շահույթի բաշխման նախագծին
 4. գույքի օտարման կամ ձեռքբերման աշխատանքներին
 5. Հաստատում է տնօրենի կողմից ներկայացրած ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի կարգը

Աղյուսակ 8. Տվյալներ դասասենյակներում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 08.06.2017թ.

Դասասենյակի համարը

Դասասենյակի մակերեսը (քմ)

Սեղան-նստարանների դասավորվածության ձևը (շարքերով, շրջանաձև, T-աձև, 
П-աձև, խառը)

Սեղան-նստարանների թիվը

Սեղան-նստարանների շարքերի միջև հեռավորությունները

Դասասենյակ N1

38.6

շարքերով

17-34

60

Դասասենյակ N2

55.4

շարքերով

18-36

60

Դասասենյակ N3

36.3

շարքերով

15-31

60

Դասասենյակ N4

53.6

շարքերով

18-38

60

Դասասենյակ N5

54.2

շարքերով

18-36

60

Դասասենյակ N6

54.5

շարքերով

18-35

60

Դասասենյակ N7

54.9

շարքերով

17-34

60

Դասասենյակ N8

34.5

շարքերով

13-26

60

Դասասենյակ N9

71.9

շարքերով

19-38

60

Դասասենյակ N10

36

շարքերով

13-26

60

Դասասենյակ N11

54.2

շարքերով

15-30

60

Դասասենյակ N12

51

շարքերով

18-36

60

Դասասենյակ N13

36.5

շարքերով

14-28

60

Դասասենյակ N14

54

շարքերով

15-28

60

Դասասենյակ N15

56.1

շարքերով

15-31

60

Դասասենյակ N16

62.3

շարքերով

15-31

60

Դասասենյակ N17

54.1

շարքերով

16-32

60

Դասասենյակ N18

54

շարքերով

17-34

60

Դասասենյակ N19

54.6

շարքերով

18-36

60

Դասասենյակ N20

53.7

շարքերով

17-34

60

Դասասենյակ N21

56.5

շարքերով

18-36

60

Դասասենյակ N22

53.7

շարքերով

17-36

60

Դասասենյակ N23

54.1

շարքերով

17-36

60

Դասասենյակ N24

55.4

շարքերով

17-34

60

Դասասենյակ N25

54.1

շարքերով

17-34

60

Դասասենյակ N26

74.3

շարքերով

15-30

60

Դասասենյակ N27

54.3

շարքերով

15-30

60

Դասասենյակ N28

54.4

շարքերով

17-35

60

Դասասենյակ N29

50.3

շարքերով

15-26

60

Դասասենյակ N30

73.6

շարքերով

17-36

60

Դասասենյակ N31

63.9

շարքերով

15-28

60

Դասասենյակ N32

56.7

շարքերով

12-24

60

Դասասենյակ N33

35.8

շարքերով

11-21

60

Դասասենյակ N34

37.1

շարքերով

10-20

60

Դասասենյակ N35

54.7

շարքերով

18-36

60

Դասասենյակ N36

55.8

շարքերով

16-32

60

Դասասենյակ N37

54.5

շարքերով

17-33

60

Դասասենյակ N38

56.8

շարքերով

18-35

60

Դասասենյակ N39

54.7

շարքերով

15-30

60

Դասասենյակ N40

54.3

շարքերով

15-30

60

Դասասենյակ N41

73.2

շարքերով

20-40

60

Դասասենյակ N42

53.9

շարքերով

15-30

60

Դասասենյակ N43

35.6

շարքերով

15-30

60

Դասասենյակ N44

74.8

շարքերով

19-33

60

Դասասենյակ N45

54.2

շարքերով

16-30

60

Դասասենյակ N46

56.5

շարքերով

16-31

60

Դասասենյակ N47

54.3

շարքերով

15-30

60

Դասասենյակ N48

55

շարքերով

13-25

60

Դասասենյակ N49

55

շարքերով

13-26

60

Դասասենյակ N50

74.7

շարքերով

14-28

60

Դասասենյակ N51

63.9

շարքերով

18-36

60

Աղյուսակ 9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ  08.06.2017թ.


Դասասենյակի համարը

Դասասենյակի մակերեսը (քմ)

Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը (քմ)

Նորմերից պակաս կամ ավել մակերեսը
(քմ)

Դասասենյակ N1

38.6

1.17

0.83 պակաս

Դասասենյակ N2

55.4

1.54

0.44 պակաս

Դասասենյակ N3

36.3

1.17

0.83 պակաս

Դասասենյակ N4

53.6

1.49

0.51 պակաս

Դասասենյակ N5

54.2

1.55

0.45 պակաս

Դասասենյակ N6

54.5

1.60

0.40 պակաս

Դասասենյակ N7

54.9

1.41

0.59 պակաս

Դասասենյակ N8

34.5

1.15

0.85 պակաս

Դասասենյակ N9

71.9

1.89

0.11 պակաս

Դասասենյակ N10

36

1.20

0.80 պակաս

Դասասենյակ N11

54.2

1.94

0.06 պակաս

Դասասենյակ N12

51

1.55

0.45 պակաս

Դասասենյակ N13

36.5

1.30

0.70 պակաս

Դասասենյակ N14

54

1.93

0.07 պակաս

Դասասենյակ N15

56.1

1.93

0.07 պակաս

Դասասենյակ N16

62.3

2.07

0.07ավել

Դասասենյակ N17

54.1

1.75

0.25 պակաս

Դասասենյակ N18

54

1.64

0.46 պակաս

Դասասենյակ N19

54.6

1.56

0.44 պակաս

Դասասենյակ N20

53.7

1.68

0.32 պակաս

Դասասենյակ N21

56.5

1.61

0.39 պակաս

Դասասենյակ N22

53.7

1.53

0.47 պակաս

Դասասենյակ N23

54.1

1.54

0.46 պակաս

Դասասենյակ N24

55.4

1.73

0.27 պակաս

Դասասենյակ N25

54.1

1.64

0.36 պակաս

Դասասենյակ N26

74.3

2.47

047ավել

Դասասենյակ N27

54.3

1.94

0.06 պակաս

Դասասենյակ N28

54.4

1.65

0.35 պակաս

Դասասենյակ N29

50.3

2

նորմա

Դասասենյակ N30

73.6

2.23

0.23 ավել

Դասասենյակ N31

63.9

2.56

0.56 ավել

Դասասենյակ N32

56.7

2.36

0.36 ավել

Դասասենյակ N33

35.8

1.70

0.30 պակաս

Դասասենյակ N34

37.1

1.86

0.14 պակաս

Դասասենյակ N35

54.7

1.52

0.48 պակաս

Դասասենյակ N36

55.8

1.8

0.20 պակաս

Դասասենյակ N37

54.5

1.65

0.35 պակաս

Դասասենյակ N38

56.8

1.89

0.11 պակաս

Դասասենյակ N39

54.7

1.82

0.18 պակաս

Դասասենյակ N40

54.3

1.81

0.19 պակաս

Դասասենյակ N41

73

1.87

0.13 պակաս

Դասասենյակ N42

53.9

1.86

0.14 պակաս

Դասասենյակ N43

35.6

1.19

0.81 պակաս

Դասասենյակ N44

74.8

2.41

0.41ավել

Դասասենյակ N45

54.2

1.87

0.13 պակաս

Դասասենյակ N46

56.5

2.01

նորմա

Դասասենյակ N47

54.3

1.81

0.19 պակաս

Դասասենյակ N48

55

2.5

0.50ավել

Դասասենյակ N49

55

2.3

0.30ավել

Դասասենյակ N50

74.7

2.8

0.8ավել

Դասասենյակ N51

63.9

2

նորմա

Յուրաքանչյուր սովորողին ընկնող մակերեսի ավել կամ պակաս լինելը պայմանավորված է տարվա ընթացքում աշակերտների շարժի հետ:

Չափանիշներ 1 և 2
Աղյուսակ 10. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինելու մասին

N

Չափանիշը

Կատարել նշում համապատասխան փաստաթղթի և գույքի առկայության մասին (գրելփաստաթղթիանվանումըևընդունմանամսաթիվը, թվարկելառկագույքը)
Արձանագրել իրավիճակը

1.

Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին

ԱԻ հ. 181 հիմնական դպրոցի անձնակազմն ու սովորողները գործում են դպրոցի նօրենի կողմից 2011թ. հունիսի 27-ին հաստատած և Երևան քաղաքի ԵՓՎ հետ համաձայնեցված <<հ. 181 հիմնական դպրոցում իրականացվելիք ՔՊ իջոցառումների>> պլանի, ինչպես նաև դպրոցի տնօրենի կողմից 2015թ. հաստատած ու ԵՓՎ Մալաթիա-Սեբաստիա բաժնի ղեկավարության հետ համաձայնեցված <<ՔՊ համակարգի նախապատրաստման 2015թ. հիմնական միջոցառումների պլանի>> պահանջներին համապատասխան:
3-դ, 6-րդ և 7-րդ դասարաններում ԱԻ թեմաներով պարապմունքներն անցկացվում են դասղեկների կողմից, իսկ 8-9-րդ դասարաններում՝ ՆԶՊ առարկայի ծրագրերին համապատասխան:
     Դպրոցն ունի ժամկետանց հակագազեր՝ մոտ 200 հատ, պատգարակներ՝ 3 հատ նորմալ վիճակում, ճառագայթային հետազոտման ԴՊ-5 Վ, անհատական բաժնեչափման լրակազմ ԴՊ-22-Վ և քիմիական հետախուզության զորային մեկական չկոմպլեկտավորված սարքեր:
Դպրոցն ապահովված է ОП-3 մակնիշի 8 կրակմարիչներով, հրդեհաշիջման մեկ վահանակով:

2.

Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին

Դպրոցի աշխատակազմն ու սովորողները հիմնականում տիրապետում են ԱԻ գործելու վարքականոններին (պարապմունքներ են անցկացվել <<Օդային տագնապ>> ազդանշանով, կազմակերպվել են վարժական պարապմունքներ <<տարհանում հրդեհի դեպքում>>, <<Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում  անձնակազմի և սովորողների տարհանման կազմակերպում>> թեմաներով): 
Դպրոցի աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների՝ քաղաքային հեռախոսների, կրակմարիչների, հրդեհաշիջման վահանակի, հարկերում գտնվող էլեկտրական վահանակների և յուրաքանչյուր հարկում գտնվող տարհանման սխեմա-պլանների գտնվելու վայրի մասին:

 

Չափանիշ 3
Աղյուսակ 11. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետներին պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմների ուղղությամբ հաստատությունում

իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

Ամսաթիվը

Դասարանը

Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված ուսումնական նյութերը և պարագաները

Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը

14.05.2014

Դպրոցի 5-9-րդ դասարաններ

<<Օդային տագնապ ազդանշանի դեպքում աշխատակիցների և աշակերտների պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը>> 
Կատարվել է ղեկավար կազմի ազդարարում և հավաք, խնդրադրվել է և իրականացվել գործնական միջոցառումներ: Գործնական միջոցառումների ընթացքում իրականացվել է անձնակազմի տարհանում 5 րոպեի ընթացքում: Այնուհետև դուրս են բերվել տուժածները ՔՊ փրկարարական կազմավորման թիվ 4 ՀՓՁ հրշեջ փրկարարների միջոցով: Իրականացվել է առաջին բուժօգնություն ՔՊ բժշկական կազմավորման և փրկարարների կողմից:
Օգտագործվել են պատգարակներ և հրդեհաշիջման միջոցներ:

455

05.03.2015թ.

8-9-րդ դասարաններ

ՔՊ միջազգային օրվան նվիրված դասախոսություն <<Տարհանումը որպես բնակչության պաշտպանության ձև>> թեմայով:

132

15.04.2015թ.

7-9-րդ դասարաններ

Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն <<Հրդեհի դեպքում տարհանման կազմակերպումը>> թեմայով:

151

 

Աղյուսակ 12. Տվյալներ ուսումնական հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող սովորողների

և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքների վերաբերյալ
Բացի աղյուսակ 11-ում ներկայացված տվյալներից ուսումնական հաստատության սովորողների և աշխաակազմի հետ տարվա ընթացքում

իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները:
ԵՓՎ Մալաթիա-Սեբաստիա բաժնի կողմից անցկացվող միջոցառումների շրջանակում 2015թ. մարտի 15-ին և հունիսի 11-ին մասնակցել

ենք ԵՓՎ Մալաթիա-Սեբաստիա բաժնում անցկացված հրամանատարական պարապմունքներին:


Ամսաթիվը

Դասարանը

Միջոցառման/վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը

Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը

06.05.2015թ.

7,8,9-րդ դասարաններ

Օբյեկտային վարժանք <<Երկրաշարժի դեպքում պաշտպանության կազմակերպում>> թեմայով: 
Օգտագործվել են պատգարակներ և դպրոցի բուժկետի հնարավորությունները:

205

22.04.2015թ.

ՀՏԿ և ԺՏԿ անձնակազմ

Անցկացվել է զրույց տարահանման հանձնաժողովի ՀՏԿ և ԺՏԿ անդամների հետ իրենց գործառնական պարտականությունների մասին:

17

Արտակարգ իրավիճակներում Երևանի հ. 181 հիմնական դպրոցի անձնակազմն ու սովորողները գործում են դպրոցի տնօրենի կողմից 2011թ.հունիսի 27-ին հաստատած և Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հե համաձայնեցված <<հ. 181 հիմնական դպրոցում իրականացվելիք ՔՊ միջոցառումների>> պլանի, ինչպես նաև դպրոցի տնօրենի կողմից 2015թ. հաստաված ու ԵՓՎ Մալաթիա-Սեբաստիա բաժնի ղեկավարության հետ համաձայնեցված <<ՔՊ համակարգի նախապարաստման 2015թ. հիմնական միջոցառումների>> պլանի պահանջներին համապատասխան:
    Ուսումնական հաստատության անձնակազմը և սովորողները հիմնականում տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին:
    Ուս. հաստաության անձնակազմը և սովորողները տեղեկացված են հատատությունում առկա անվտանգության միջոցներին՝ էլեկտրական վահանակների, քաղաքային հեռախոսների, կրակմարիչների, հրդեհաշիջման վահանակի, դպրոցի յուրաքանչյուր հարկում տեղադրված տարահանման սխեմա-պլանների տեղադրման վայրերին և դրանցից օգտվելու կանոններին:
    Սովորողներին և անձնակազմին բացատրվել է տեղական վտանգների (բենզալցակայաններ, գազալցակայաններ, ատոմակայան և այլն) գնահատման և հնարավոր աղետներին դիմագրավելու միջոցների մասին:
    Ուսումնական հաստատությունը ապահովված է ջեռուցման լոկալ, անվտանգ համակարգով, որը գտնվում է նորմալ վիճակում: Բոլոր դասասենյակները, աշխատասենյակները, միջանցքները ապահովված են ջեռուցման մարտկոցներով: Ջեռուցման ամիսներին դասասենյակներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է նախատեսված սանիտարահիգիենիկ նորմերին:
    Ուսումնական հաստատությունը ապահովված է շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ և հիգիենայի պարագաներով (օճառ, թուղթ և այլն):
     Ուսումնական հաստատությունն ունի սննդի կետ, որը համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ կանոններին և կահավորված է համապատասխան միջոցներով: Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ, որտեղ աշակերտներին և անձնակազմին կարող է տրամադրվել առաջին բուժօգնություն:

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

Դիտարկման ամսաթիվ  15.11.16-15.04.17թթ.


Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով
(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո

Ոչ
(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն

Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը)

Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին

Ջեռուցման ժամերը

Դասասենյակ N1

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

շուրջօրյա

Դասասենյակ N2

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

շուրջօրյա

Դասասենյակ N3

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

շուրջօրյա

Դասասենյակ N4

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

շուրջօրյա

Դասասենյակ N5

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

շուրջօրյա

Դասասենյակ N6

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

շուրջօրյա

Դասասենյակ N7

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

շուրջօրյա

Դասասենյակ N8

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

շուրջօրյա

Դասասենյակ N9

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

շուրջօրյա

Դասասենյակ N10

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

շուրջօրյա

Դասասենյակ N11

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

շուրջօրյա

Դասասենյակ N12

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

շուրջօրյա

Դասասենյակ N13

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

շուրջօրյա

Դասասենյակ N14

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

շուրջօրյա

Դասասենյակ N15

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N16

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N17

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N18

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N19

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N20

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N21

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N22

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N23

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N24

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N25

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N26

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N27

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N28

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N29

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N30

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N31

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N32

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N33

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N34

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N35

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N36

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N37

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N38

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N39

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N40

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N41

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N42

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N43

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N44

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N45

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N46

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N47

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N48

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N49

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N50

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Դասասենյակ N51

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Մարզադահլիճ

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Միջոցառումների դահլիճ

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Ուսուցչանոց

Լոկալ ջեռուցում

18-22°C

Շուրջօրյա

Ճաշարան

Լոկալ ջեռուցում

18-20°C

Շուրջօրյա

1-ին հարկի միջանցքներ

Լոկալ ջեռուցում

17-20°C

Շուրջօրյա

Ջերմաստիճանի տատանումները պայմանավորված են դրսի օդի ջերմաստիճանի փոփոխությունների հետ

Աղյուսակ 14. Տվյալներ ուսումնական հաստատության ջրամատակարարման, սանհանգույցների (կոյուղացման) առկայության և դրաց վիճակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 19.05.2017թ.


Հաստատության ջրամատակարարումը
(լրացնելհամապատասխանսյունակը)

Ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով 
(ընդգծելայոկամոչբառերը)

Ապահովված է հոսող խմելու ջրով, բայց ոչ շուրջօրյա

Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով

այո

Օրեկան քանի՞ ժամ է ջրամատակարարումը

(նկարագրելխնդիրը)

ոչ

 

(պարզաբանելինչպե՞սէլուծվումջրամատակարամանհարցը)

Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը

Շենքի հարկը

Սանհանգույցների թիվը

Աղջիկների սան-հանգույցի առկայու
թյունը (ընդգծելայոկամոչբառերը)

Տղաների սան-հանգույցի առկայու
թյունը
(ընդգծելայոկամոչբառերը)

Հիգիենայի պարագաների առկայու
թյունը (ընդգծելայոկամոչբառերը)

Հարմարեց վածությունը հաշմանդա
մությունունեցող անձանց կարիքներին
(ընդգծելայոկամոչբառերը)

Վերանո րոգված են, թե ոչ (ընդգծելայոկամոչբառերը)

1-ին հարկ

 

Այո
Ոչ

Այո 
Ոչ

Այո
Ոչ

Այո 
Ոչ

Այո 
Ոչ

Ջրամատակարարումը դպրոցում շուրջօրյա է, որը թույլ է տալիս պահպանել սանհանգույցների սանիտարահիգիենիկվիճակը, սանհանգույցներն ապահովված են սանիտարահիգիենիկ պարագաներով (հեղուկ օճառների համար նախատեսված տարրաներ և այլ հիգիենիկ պարագաներ):

Աղյուսակ 15. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ19.05.2017թ.


Ուսումնական հաստատությունում առկա է սննդի կետ, թե ոչ
(ընտրելայոկամոչսյունակը)

Այո

Ուսումնական հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ, թե ոչ
(ընտրելայոկամոչսյունակը)

Այո

Նկարագրել սննդի կետի սանիտարական վիճակը` ըստ հակահամաճարակային ծառայության

Սննդի կետի տեսակը (բուֆետ, ճաշարան )

Միաժա մանակ սնվելու հնարավորություն ունեցող անձնաց թիվը և տարածքը (քմ)

Սառը և տաք հոսող ջրի առկայությունը
(ընդգծելայոկամոչբառերը)

Լվացարանի և հիգիենայի պարագաների առկայությունը (ընդգծելայոկամոչբառերը)

Տաք սննդի հնարավորությունը
(ընդգծելայոկամոչբառերը)

Վերանո րոգված է, թե ոչ 
(ընդգծելայոկամոչբառերը)

բուֆետ

 

Այո 
Ոչ

Այո 
Ոչ

Այո 
Ոչ

Այո 
Ոչ

 

Աղյուսակ 16. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ08.06.2017թ.


Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ
(ընտրելայոկամոչսյունակը)

Այո

Ոչ
(նկարագրել, թեինչպեսէկազմակերպվումսովորողներինևաշխատակիցներինառաջինբուժօգնությանտրամադրմանխնդիրը:)

Ուսումնական հաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրել առաջին բուժօգնություն (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Այո
Ոչ

Բուժկետի գտնվելու հարկը և տարածքը (քմ)

Բուժաշխատողներ թիվը և նրանց պաշտոն
ները

Բուժկետում առկա գույքը

Բուժկետը վերանո րոգված է, թե ոչ 
(ընդգծելայոկամոչբառերը)

Սանիտարական վիճակը

Առաջին բուժօգնության միջոցների և դեղերի առկայությունը

2-րդ հարկ
18.7

2

2 աշխա-տասեղան
4 աթոռ
2 պահա-րան
1 շարժա-սեղան
2 թախտ
1 կշեռք
1հասակա-չափ
1տեսողու-թյան աղյուսակ
Մոմլաթե վարագույր

Այո
Ոչ

Լավ

Հակաշոկային
Հակացնցումային
Սրտային
Ջերմիջեցնող
Ցավազրկող
Առաջին օգնության դեղորայք վերքերը մշակելու համար

 

 

Աղյուսակ 17. Տվյալներ ուսումնական հաստատության սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում

Դեպքը

Ամսաթիվը

Դասարանը, սովորողը(ները)

Ձեռնարկված միջոցառումը

Չեն գրանցվել

 

 

 

Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործումն կանխարգելելու ուղղությամբ իրականացված ուսումնական ծրագրերը և միջոցառումները

Ծրագիրը կամ միջոցառումը (նշել թեման)

Ամսաթիվը

Դասարանը

Զրույց՝<<Ծխելը և նրա վտանգավոր հետևանքները>> թեմայով

Տարվա ընթացքում

Միջին դասարանների աշակերտների և ծնողների համար

<<Դիրքորոշում>>. ինչ է թմրանյութը (զրույց-բանավեճ)

մարտ

7-րդ դաս.

Քարոզարշավ՝Առողջ կենսակերպն սկսվում է անվտանգ մանկությունից

1-ին կիսամյակ

8-րդ դաս.

Պայքարենք վտանգավոր սովորույթների դեմ

19.01.17թ.

4-րդ դաս.

Հաստատությունում գրանցված մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերը, դրանց բացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված քայլերը

Դեպքը

Ամսաթիվը

Դասարանը

Բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված քայլերը

Չկա

 

 

 

Հաստատությունում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահայտման, դրանց մասին զեկուցման, դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմները

Դեպքը

Ամսաթիվ

Դասարանը, սովորողը(ները)

Բացահայտման, քննարկման մեխանիզմը, ձեռնարկված քայլերը և կանխարգելման ուղիները

Դպրոցում սովորողներ ինկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքեր չեն արձանագրվել

 

 

 

Ուսումնական հասատության կողմից երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխային զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մեխանիզմներ

Միջոցառում

Ամսաթիվ

Մասնակիցները, դրանց թիվը

Առաջադրված մեխանիզմ

Կլոր-սեղան, քննարկում 
Թեման՝<<Ինչ է թրաֆիքինգը և ինչպես խուսափել դրան զոհ դառնալուց>>

11.12.16թ.

50 ծնող

Զեկուցում՝ ֆիլմի ցուցադրությամբ, սեմինար

7-9-րդ դասարաններում կազմակերպվել են զրույցներ <<Ինչ է ՄԻԱՎ-ը, ինչ է ՁԻԱՀ-ը>> թեմաներով

պարբերաբար

7-9-րդ դասարանցիներ

Զրույցները կազմակերպվել են բուժաշխատողների կողմից, ներկայացվել են կոնկրետ օրինակներ, հիմնական շեշտադրումը կատարվել է դրանց կանխարգելման մեխանիզմները ցուցադրելու վրա

Թեմատիկ զրույց ծնողների համար.
Ավելի շատ ժամանակ՝ երեխաներին

պարբերաբար

 

Զրույցները կազմակերպվել են դասղեկների կողմից, ներկայացվել են երեխայի զարգացման համար անհրաժեշտ անվտանգ միջավայրի ձևավորման մեխանիզմները

Հաստատությունում կազմակերպված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով

Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը

Ամսաթիվ

Դասարանը(ները)

Մասնակիցների թիվը

Սերըգեղեցիկէ, հիվանդությունը՝ոչ: Պաշտպանի°րքեզ:

01.12.16թ.

7-9, Ա/Խ

30 աշ.

Առողջ ապրելակերպի հիմնական կանոնները

8,9

 

Դասղեկիժամ՝<<Սովորենք հանդուրժող լինել>>և<<Ինչ է հանդուրժողականությունը>>

Սկսած 12.09.16թ.

1-4-րդ դաս.

Մասնակցել են տարրական դասարանների բոլոր աշակերտները

Դասղեկի ժամ՝ <<Կյանքի հմտություններ>> դասընթացով նախատեսված թեմաների ուսուցում

 

7-րդ դաս.

 Մասնակցել են 7-րդ դասարանների աշակերտները

Ուսումնական հաստատության ստեղծած ուսումնամեթոդական նյութերը և կազմակերպած միջոցառումները` ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ

Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման,օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը

Ամսաթիվ

Դասարանը(ները)

Մասնակիցների թիվը

Թրաֆիքինգ. մարդկանցշահագործում/ձեռնարկսովորողիհամար/

Տարվա ընթացքում

Ա/Խ

60 աշ.

Թեման՝Թրաֆիքինգի առաջացման պատճառները և դրան նպաստող գործոնները

 

 

 

Թեման՝Երիտասարդությունը որպես թրաֆիքինգի առանձնահատուկ ռիսկային խումբ

 

 

 

Դպրոցում ալկոհոլի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքեր չեն արձանագրվել, սակայն կաևորագույն խնդիր է ծխախոտի օգտագործման կանխարգելումը։
Այդ նպատակով պարբեր աբարկազմակերպվում են զրույցներ, ինչպես աշակերտների, այնպես էլ նրանց ծնողների հետ, հերթապահություն է իրականացվում տղաների զուգարանների մոտ,
դասամիջոցներին վերահսկվում է նաև դպրոցական շենքի շրջակայքը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում գրեթե բացառվել են պատահականությանև անզգուշության հետևանքով

մարմնական վնասվածքներ ստանալու դեպքերը:
Դասղեկների հետ խորհրդակցությունների ժամանակ հանձնարարվել է հաճախակի կազմակերպել թեմատիկ զեկուցումներ (դասախոսություններ)՝երեխայի զարգացման համար
անվտանգ միջավայրի ձևավորման վերաբերյալ: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարել թեման. թեմայով զրույցների կազմակերպմանը, որոնք անցկացվում են
ինչպես աշակերտների, այնպես էլ նրանց ծնողների համար։

Հիմնական շահառուների կարծիքը նշված հարցերի շուրջ՝ իրականացված սովորողների, ծնողների, ուսուցիչների և կրթության այլ շահառուների շրջանումհարցումներիմիջոցով։

Անհատական ուսումնական պլանները մշակվո՞ւմ են համաձայև հաևրակրթությաև պետական չափո­րոշ­չհ և առարկայական ծրագրերի՝ հաշվի աոնելով սովորողների կարիքները, ընդունակությունները, հնա­րա­վորությունևերը, ձեոքբերուլքները և առաջընթացը

 

այնուսուցիչներիթիվը, ովքերունենդրականդիրքորոշումներառականկրթությաննկատմամբ

 

ՈՒսուցիչները գիտակցո՞ւմ են ներաոական կրթության վերաբերյալ կարծրատիպերի առկայությունը, դրանց վերացման անհրաժեշւոությունը և ձեռնարկո՞ւմ եև համապատասխան քայլեր

 

ՈՒսուցիչները ունե՞նավասար վերաբերմունք բոլորեր խաների նկատմամբ՝անկախ ն րանց միջև եղած տարբերություններից և նրանց առանձնահատուկ կարիքներից

այո

ՈՒսուցիչները կարողանո՞ւմ են հայտնաբերել կարծրատիպեր ամրապևդոդ վարքագիծ կամ երեույթ դասարանում, դպրոցում, ուսումնական նյութերում և նույնիսկ սեփական վարքագծում

 

Ուսումնական հաստասսսթյան կայքում և (կամ) աշակերտակաև թերթում ԿԱՊԿ ուևեցոդ սովորողների կամ հաշմւսևդամության թեմայով սովորողների կողմից պատրաստված նյութէրի, հոդ­վածների, լուսանկարների և այլ հրապարակումների թիվը

 

Ուսումնական հաստատությունում ապահովվա՞ծ է սեռերի և ազգային փոքրամասնությունների երեխաների միջև հավասա­րու­թյունը

Սեռերի հավասարության գործակիցը

 

Աշակերտական խորհրդում սեռերի հավասարության գործակիցը

17.աղջիկ,8տղա
0,7              0,3

Տարեկան գերազանց առաջադիմություն ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը գերագանց առաջադիմություն ունեցող աղջիկների թվին

 

Տարեկանան բավարար գնահատական(գնահատականներ) ունեցողտղաների թվի հարաբերությունը տւսրեկան անբավարար գնահատական(գնահատականներ) ունեցող աղջիկների թվին

 

Տղաների տարեկան միջին բացակայությունների թվի հարաբերությունն ադջիկների տարեկան միջին բացակայությունների թվին (ժամերով)

տղա-30205
աղջիկ-22395

«Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա» և «Կենսաբանություն» աոարկաներիցտղաներիևաղջիկներիտարեկանմիջինառաջադիմությունը

 

Ուսումնական հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխսւների թիվը և տոկոսը

3     0,2%

Աշակերտական խորհրդի անդամ ազգային փոքրամասնություեևերի երեխաևերի թիվը

չկա

Ուսումնական հաստատությունում սովորող ազզային փոքրամասնությունների երեխաների միջին տարեկան առաջադիմությունը

100%

Անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը

57աշ  3,7%

անվճար սնունդ ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը֊

---------

Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար հաստատության իրականացված սոցիալական աջակցության ծրագրերը և դրանց թիվը

 

ՈՒսումնական հաստատության կողմից իրականացված ներառական կրթությանն առնչվող արտադասարանական միջոցառումների (զրույցներ, կինոնկարներիղիտումներ, քննարկումներ, կլոր-սեղաններ, սեմինարներ, էքսկուրսիաներ ևայլն) թիվը՝ըստ դասարանների

---

Ներառական կրթության և հավասարության ապահովումը նկարագրող հիմնական ցուցանիշներին և չափա­նիշներին հաստա­տու­թյան համապատասխանությունը գնահատելու ձևերը ներառում են և՛ փաստաթղթային ուսումնասիրություն, և՛ դիտար­կում, և՛փաստագրում, և՛ հարցումների իրականացում։
Մաս 4-ում բերված չափանիշներ 1-ից 14-ի, 17-ից 23-ի, 29-ի և 42-ի համար անհրաժեշտ է կատարել փաստաթղթա­յին ուսումնա­սիրություն, դիտարկում-փաստագրում կամ հարցումներ և լրացնել ստորև բերված Աղյուսակ 28-ը։
Մաս 5. Համայնքայիև մասնակցություն
«Ծնողները, ընտանիքները, մանկավարժները և համայնքները՝ միասնաբար.֊ սա այն լավագույն համագոր­ծակ­ցությունն է, որը կարող է բոլոր աշակերտների համար ապահովել անհրաժեշտ աջակցության տրամադրում՝ ուսման մեջ և կյանքում հաջողությունների հասնելու նպատակով։
Միջազզայնորեն տարանջատում են ծնողների, ընտանիքների և համայնքների մասնակցության 6 ձև։ Դրանք են

 • ծնողական ն ընտանեկան խնամքը, ուշադրությունը և հոգածությունը երեխայի հանդեպ
 • ծնողների, ընտանիքի և համայնքի մշտական հաղորդակցությունը ուսումնական հաստատության հետ
 • ծնողների, ընտանիքի և համայնքի կամավորական բնույթի գործունեությունը՝ ուղղված ուսումնական հաստատությանն օժանդակելուն
 • աջակցությանը երեխային իր տնայիև աշխատանքների կատարման մեջ և սովորելու գործընթացում
 • ծնողների, ընտանիքի և համայնքի ներգրավվածությունր ուսումնական հաստատության կողմից որոշումների կայացման գործընթացում
 • Ուսումնական հաստատության համագործակցությունը տեղական իշխանությունների ե համայնքների հետ։

Այսպիսով՝ ծնողների, ընտանիքի և համայնքի մասնակցությունը համարվում է ուսումնական հասստատության գործունեության բարելավման կարևոր գործոն։ Մասնակցության աոաջնային և կարևորագույն ձևն է ծնողների և ըն­տանիքի կողմից երեխայի հանդեպ ուշադրությունը, հոգածությունը և խնամքը՝ ներառյալ ուսումնական հաստա­տու­թյուն երեխայի կանոնավոր հաճախումն ապահովելը։ Կարևոր է նան ծնողների մշտական կսւպը ուսումնական հաս­տատության հետ, ծնողական ժողովներին կանոնավոր մասնակցությունը՝ երեխայի բացակայությունների, առաջա­դիմության, հաջողությունների և խնդիրների վերաբերյալ տեղեկացված լինելու և նրան աջակցելու համար։
Ծնողական և ընտանեկան մասնակցության տեսանկյունից շատ կարևոր է նաև երեխայի տնային հանձնարարությունների կատարումը վերահսկելը ն անհրաժեշտության դեպքում նրան աջակցելը՝ նպաստելով երեխայի մոտ սովորելու նկատմամբ սիրո և հակումևերի առաջացմանը։ Ծնողներև իրավունք ունեն հետևել երեխայի ուսումնառությանը ուսումնական հաստատությունում, մասնակցել դասալսումներին, սակայն մեր երկրռւմ նրանց մասնակցության այս ձևը տարածված չէ և ծնողևերի մւսսնակցության աստիճանը երեխայի ուսումնառության գործընթացին հաստաաությունում հիմնականում ցածր է։
Մասնակցության ամենատարածված ձևը Հայաստանում ծնողների, ընտանիքի և համայևքի կամավորական բնույթի գործունեությունն է՝ հաստատությանն օժանդակելու և երեխաևերի համար միջոցաոումևեր կազմակեր­պե­լու նպատակով։ Ըևտաևիքները, ծևողևերը և համայքևերը հաստատությանն աջակցում են նաև կամավոր դրամական ներդրումներով, աշխատանքով, գույքով կամ նյութերով, ինչպես նան միջոցառումների կազմակերպմամբ ե դրանց մասնակցությամբ։
Մասնակցության աոավել մեծ աստիճանի հասնելու համար կարնոր նշանակություն ունի ծնողների, ընտանիքների և համայնքների ներգրավվածությունը ուսումնական հաստատության կողմից որոշումների կայացմանը, ինչը Հայաստանում ապահովվում է հաստատության կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի ինստիտուտի միջոցով։ Խորհրդի կազմում ներառվում են հաստատության սովորողների ծնողները, մանկավարժները, տարածքային կառավարման մարմնի, նախարարության ե տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչները։ Ուսումնական հաստատության կառավարմանը մասնակցում են ուսումնական հաստատության աշակերտական խորհրդի անդամ­ները՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով։
Մասնակցության բարձրացման կարևոր գործոններից են հաստատության կողմից իրականացված քայլերը, ո­րոնք ուղղված են հաստատության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նան տարբեր համայն­քա­յին կա­ռույցների հետ համագործակցության ամրապնդմանը։ Ոչ միայն համայնքը պետք է ակտիվորեն մաս­նակ­ցի հաստա­տու­թյան գործունեությանը, այլև պետք է գործի հետադարձ կապը։ Հաստատությունը գործուն մասնակցություն պետք է ունենա համայնքի հիմնախնդիրների լուծմանը՝ այդ գործընթացում ներգրավելով նաև սովորողներին։ Այն պետք է հանդիսանա տվյալ համայնքի կրթսւմշակութային կենտրոնը, լինի համայնքահեն։ Հաստատության գործունեության ներքին գնահատման գործընթացը պետք է բացահայտի, թե որքանով է արդյու­նա­վետ սովորող-ծնող-հաստաաաթյուն-համայնք համագործակցությռւնը, որքանով է այն նպաստում կրթության որակի բարձրացմանը։
Ծնողների, ընտանիքին համայնքի մասնակցությունը նկարագրոդ ցուցանիշներիեու չափանիշներին հաստատության համապատասխանությունը գնահատելու ձևերը ներառում են ինչպես փաստաթւլթայիև ուսումնասիրություն, փաստագրում և դիտարկում, այնպես էլ հարցում։
Ստորն բերվում են սովորողների և նրանց ծնողների մասնակցության վերաբերյալ ցուցանիշները։

Ուսումնական հաստատությունում սովորողների և տնօրինության համագործակցությունը, սովորողների մասնակցությունը հաստատության գործունեությանը

Սեռերի հավասարության գործակիցը

 

Աշակերտականխորհրդումսեռերիհավասարությանգործակիցը

8աղջիկ,12տղա
            

Տարեկան գերազանց առաջադիմություն ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը գերագանց առաջադիմություն ունեցող աղջիկների թվին

Տարեկանան բավարար գնահատական(գնահատականներ) ունեցողտղաների թվի հարաբերությունը տւսրեկան անբավարար գնահատական(գնահատականներ) ունեցող աղջիկների թվին

Տղաների տարեկան միջին բացակայությունների թվի հարաբերությունն ադջիկների տարեկան միջին բացակայությունների թվին (ժամերով)

«Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա» և «Կենսաբանություն» աոարկաներիցտղաներիևաղջիկներիտարեկանմիջինառաջադիմությունը

Ուսումնական հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխսւների թիվը և տոկոսը

3     0,2%

Աշակերտական խորհրդի անդամ ազգային փոքրամասնություեևերի երեխաևերի թիվը

չկա

Ուսումնական հաստատությունում սովորող ազզային փոքրամասնությունների երեխաների միջին տարեկան առաջադիմությունը

100%

Անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը

93աշ  4,9%

անվճար սնունդ ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը֊

---------

Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար հաստատության իրականացված սոցիալական աջակցության ծրագրերը և դրանց թիվը

ՈՒսումնական հաստատության կողմից իրականացված ներառական կրթությանն առնչվող արտադասարանական միջոցառումների (զրույցներ, կինոնկարներիղիտումներ, քննարկումներ, կլոր-սեղաններ, սեմինարներ, էքսկուրսիաներ ևայլն) թիվը՝ըստ դասարանների

---

 • Տնօրինությունը խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում դրանց իրագործ­մանը

Այո

 • Սովորողներիմասնակցություննիրենցվերաբերողխնդրահարույցհարցերիվերաբերյալանօրի­նու­թ­յանկողմիցորոշումներիընդունմանը, նմանդեպքերիթիվընմասևակցությունունեցածսովորողներիտոկոսը

------

 • Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները, դրանց թիվը, նախաձեռնություններին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

2              8%

 • Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումները, դրանց թիվը, միջոցաոումների նմասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
 • Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը, մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

18          18%
265

25աշ   1,7  %

 • Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանեերը, քննարկումները, դրանց թիվը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

120
5        8%

 • Սովորող-սովորող և սովորող-ուսուցիչ հարաբերությունները ուսումնական հաստատությունում

Տես էջ11

Ուսումնական հաստատությունում գործում է ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին համապատասխան աշակերտական խորհուրդ, որի ներկայացրած աոաջարկություններն ամբողջությամբ արտացոլում են սովորողների կարիքները։ Ուսումնական հաստատության աշակերտական խորհուրդն իր գործունեությունը կառուցում է փոխադարձ հարգանքի, սովորողների, ծնողների և տնօրինության փոխադարձ վստահության ու աջակցության մթնոլորտում, իրականացնո՞ւմ Է հանրօգուտ աշխատանք

 

Շարունակություն ...>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հ. 181 հիմնական դպրոց, 2011թ.